İNSAN KAYNAKLARI

 

Çalışanların hizmet ve yaşam düzeylerini arttırmak ana hedeflerimiz arasındadır. Bunu gerçekleştirmek için eğitim, motivasyon ve sosyal iyileştirmeler sağlanır. 

Çalışanlarımızın sosyal hak ve yükümlülüklerine riayet edilecek sistemli bir çalışma ortamını sağlayarak adil ve güvenilir ilişkiler yaratmak ve bunu sürekli kılmak. 

Çalışan ve kurum sadakatinin karşılıklı güven ve liyakat üzerine inşa edildiğine inanırız. Şirket değerlerini yücelten ve yüksek performans gösteren tüm çalışanlarımız kurumumuzun en değerli varlıklarıdır.

Şirket, yükümlülüklerini söz verdiği şekilde ve zamanında yerine getirir, ilişkilerinde dürüst ve açıktır, çalışanlarından da aynı şekilde tutum ve davranış beklenir.

Çalışanlarımızdan Şirket değerlerine bağlılık ve yüksek performans beklenir. Kendilerini tanımlı kriterlerle objektif olarak değerlendirecek terfi, ödül ve disiplin uygulamaları yapılır. 

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Teklif Formu